Vår visjon for båtlivet

Fremtidens båtmiljø

En alternativ regulering

Folkeaksjonen har som visjon at fjordområdene i Oslo utvikles på en bærekraftig, miljøvennlig og inkluderende måte. Dette innebærer å ivareta de lavterskeltilbudene som finnes for adgang til fjordlivet.

01  Muligheter

Båtfolket i Oslofjorden har i samarbeid med et arkitektmiljø laget en alternativ regulering for området som ivaretar både friluftsliv, båt og adgang til fjorden for de mange. Vi kaller dette en mulighetsstudie. Mulighetsstudien er utarbeidet med basis i Småbåtutvalget sitt mulighetsstudie fra 2015.

02  Holdbart

Det er avholdt en rekke møter og flere parter har bidratt med viktig informasjon. Dette representerer en tenkt fremtid hvor vi ivaretar vår maritime kulturarv samtidig som vi utvikler fjorden til det beste for Oslobeboerne både fra et sosialt og miljømessig perspektiv. 

03  Tilgjengelig

I kort gangavstand fra Skøyen stasjon i nærhet til Frognerkilen finner man Sjølyst Karenslyst Båtopplag. Området er Oslo sitt eneste gjenværende båtopplagområde. Lokalisert mellom E-18 og sjøen, med sykkel- og gangveier går turveien fra Lysaker til Oslo sentrum. Kyststien ligger der i dag og fører inn gjennom området slik at de som beveger seg der får ta del i vår maritime virksomhet.

Alternativet

Mulighetsstudien

Denne mulighetsstudien er utarbeidet med basis i Småbåtutvalget sitt mulighetsstudie fra 2015. Den representerer en tenkt fremtid som vi mener er til det beste for dagens og fremtidens Osloborgere.

Last ned PDF

Bli med på oppropet

Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden er opprettet som følge av den foreslåtte områdereguleringen for Skøyen. Bak aksjonen står samtlige båtforeninger i området og vanlige båtfolk som er bekymret for fremtiden til båtmiljøet i Oslo.

Signer opprop
a
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor